Naar inhoud
+31 (0)495-75 03 70 mail@wog-ra.nl Schoutlaan 7, 6002 EA, Weert Parklaan 81A, 5613 BB, Eindhoven Mijn WOG Werken bij

Privacyverklaring

WOG Registeraccountants B.V., gevestigd aan de Schoutlaan 7, 6002 EA Weert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Algemeen
Contactgegevens van WOG Registeraccountants B.V.:

Schoutlaan 7
6002 EA Weert
Tel: 0031 495 75 03 70
www.wog-ra.nl

De heer B.F. Gossink RA is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van WOG Registeraccountants B.V. Hij is te bereiken via gossink@wog-ra.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
WOG Registeraccountants B.V. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam (initialen, achternaam)
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboorteplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Gegevens ID-bewijs (in verband met de Wwft)
 • Financiële gegevens, zowel zakelijk als privé (in het meest ruime zin van het woord)
 • Juridische informatie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
WOG Registeraccountants B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Financiële gegevens van personen jonger dan 16 jaar;
 • Vastlegging gegevens over de onder curatele gestelde(n) c.q. onder bewind gestelde(n).

Waarom we gegevens nodig hebben
WOG Registeraccountants B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen, mailen en/of schriftelijk met u te communiceren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten aan u te leveren
 • WOG Registeraccountants B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor (de controle van) uw jaarrekening en daarbij aanverwante diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Op basis van geautomatiseerde verwerkingen neemt WOG Registeraccountants B.V. géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van WOG Registeraccountants B.V.) tussen zit.

Hoe lang we gegevens bewaren
WOG Registeraccountants B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
WOG Registeraccountants B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of met uw uitdrukkelijke toestemming. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. WOG Registeraccountants B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
WOG Registeraccountants B.V. gebruikt op zijn website technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het volgende e-mail adres gossink@wog-ra.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. WOG Registeraccountants B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
WOG Registeraccountants B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via het volgende e-mail adres: gossink@wog-ra.nl of telefonisch 0495-750370.