Nieuws

Home > Nieuws

Op deze pagina worden regelmatig nieuwe berichten geplaatst betreffende onze branche en dus ook belangrijk voor uw bedrijf.
Klik op een van de nieuwsitems om er meer over te lezen.

13 feb. 2019
Als een bv aan haar aandeelhouder een lening verstrekt waarvan aannemelijk is dat deze niet kan of zal
13 feb. 2019
De civielrechtelijke vorm van een overeenkomst is doorgaans bepalend voor de fiscale behandeling. Onder
13 feb. 2019
De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt ongelijke behandeling op basis van onder meer ras en
13 feb. 2019
Een van de plannen die in het regeerakkoord van het huidige kabinet zijn opgenomen is belastingheffing in
7 feb. 2019
De ketenbepaling houdt in dat aan een werknemer niet meer dan drie elkaar opvolgende
7 feb. 2019
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de btw-behandeling van digitale boeken, kranten en
7 feb. 2019
Werkgevers mogen tot 1,2% van de loonsom van alle medewerkers samen onbelast vergoedingen geven aan hun
7 feb. 2019
Op 29 maart 2019 stapt het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU. Gezien de verwerping van het met de EU
31 jan. 2019
De omzetbelasting, die drukt op goederen en diensten die zowel voor belaste prestaties als voor andere
31 jan. 2019
Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaar