Nieuws

Home > Nieuws

Op deze pagina worden regelmatig nieuwe berichten geplaatst betreffende onze branche en dus ook belangrijk voor uw bedrijf.
Klik op een van de nieuwsitems om er meer over te lezen.

10 jan. 2019
Een lening die is aangegaan voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning wordt
10 jan. 2019
Vrijwillige inkeer is een strafverminderende omstandigheid. Er is sprake van een vrijwillige inkeer
10 jan. 2019
Een negatief inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting kan worden verrekend met positieve inkomens van
10 jan. 2019
Box 1 van de inkomstenbelasting omvat naast de winst uit onderneming en het loon uit dienstbetrekking het
4 jan. 2019
In verband met de gewijzigde regelgeving rond vouchers in de omzetbelasting heeft de staatssecretaris
4 jan. 2019
Nederland heeft een lijst van laagbelastende landen samengesteld, die wordt gebruikt bij nieuwe
4 jan. 2019
In de loonbelasting zijn per 1 januari 2019 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik autoWerknemers met een
4 jan. 2019
De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2019 als
4 jan. 2019
OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2019 9,44% van de
4 jan. 2019
De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te