Nieuws

Home > Nieuws

Op deze pagina worden regelmatig nieuwe berichten geplaatst betreffende onze branche en dus ook belangrijk voor uw bedrijf.
Klik op een van de nieuwsitems om er meer over te lezen.

15 nov. 2018
De giften, die u doet aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI, zijn
15 nov. 2018
De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werkzaamheden voor de bv ten minste een
15 nov. 2018
Wanneer u (een deel van) de benodigde financiering voor de eigen woning aan uw kinderen verzorgt, kan dat
15 nov. 2018
Voor speur- & ontwikkelingswerk (S&O) dat wordt uitgevoerd door uw personeel heeft u recht op een
15 nov. 2018
Gezien de lage rente, die u krijgt op uw spaartegoed, kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lossen
15 nov. 2018
Het vermogen van een natuurlijke persoon, dat niet in box 1 of in box 2 valt, valt in box 3. In box 1
15 nov. 2018
Na uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. Uw erfgenamen moeten over hun aandeel in de
15 nov. 2018
De mogelijkheid om binnen de eigen bv een pensioenvoorziening op te bouwen is in 2017 afgeschaft. Tot en
15 nov. 2018
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost, die is bedoeld om de investeringen in
15 nov. 2018
Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon