Nieuws

Home > Nieuws

Op deze pagina worden regelmatig nieuwe berichten geplaatst betreffende onze branche en dus ook belangrijk voor uw bedrijf.
Klik op een van de nieuwsitems om er meer over te lezen.

16 mei 2019
De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op medisch voorschrift gehouden dieet zijn aan
16 mei 2019
Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen
9 mei 2019
Giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt niet
9 mei 2019
De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter implementatie van een Europese
9 mei 2019
De Successiewet bepaalt dat een goed dat iemand van de erflater heeft verkregen wordt geacht krachtens
2 mei 2019
Bij de vaststelling van de WOZ-waarde van een onroerende zaak wordt in beginsel aangesloten bij de
2 mei 2019
De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer diens arbeidsovereenkomst direct of op korte termijn
2 mei 2019
Sinds twee jaar moeten grote bedrijven de rekeningen van mkb-leveranciers binnen een wettelijk geregelde
2 mei 2019
Het Burgerlijk Wetboek geeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met een langdurig
25 apr. 2019
Een wetsvoorstel om het verlaagde btw-tarief toe te passen op digitale boeken, kranten en tijdschriften